DSR
 
Polski Deutsch

Jesteś niezalogowany
NOWE KONTOä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź

Nie znaleziono żadnego obiektu
Szukaj Wyczyść

 
 
 
 
ABC - podręczna pomoc dla użytkowników
Autor: Petroniusz (admin)°, Data dodania: 2012-10-28 16:25:33, Aktualizacja: 2016-02-03 16:24:28, Odsłon: 4393

Porady, wskazówki, podpowiedzi

Poniżej przedstawiamy zbiór zasad, które nie zostały opisane w regulaminie, a mogą być pomocne wszystkim użytkownikom portalu. Przedstawione zasady dotyczą najczęściej pojawiających się problemów i na pewno nie wyczerpują tematu. Jeżeli uważacie, że coś jeszcze powinno się tu znaleźć zapraszamy do wyrażania swoich opinii na Forum -> Forum techniczne.

UWAGA! Poniższe zasady nie są obligatoryjne. Jest to tylko forma pomocy dla użytkowników jej potrzebujących. Stosowanie się do zasad nazewnictwa pozwala lepiej klasyfikować i odnajdywać obiekty za pomocą słów kluczowych.

1. DODAWANIE I NAZYWANIE OBIEKTÓW

 1. Dla jednego budynku zakładamy jeden obiekt - bez znaczenia jest ilość adresów czy przynależność do ulic. Jeżeli budowla tworzy wizualnie jedną całość (bryłę) to traktujemy ją jak jeden obiekt.
 2. Sugerowane propozycje nazywania obiektów przedstawia tabela:

  Nazwa Opis obiektu Przykładowe
  zdjęcia
  Kategoria
  w portalu
  Przykładowe nazwy
  Biurowiec Budynek mieszczący biura i inne pomieszczenia służące za miejsce wykonywania pracy umysłowej. Klasyczne biurowce stanowią siedziby zarządu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych. W szerszym ujęciu do biurowców zalicza się budynki urzędów administracji państwowej, albo też mieszczące całość przedsiębiorstwa nieprodukcyjnego.
  Zdjęcie nr 1
  Zdjęcie nr 2
  Budynki / biurowiec Biurowiec nr 7

  Biurowiec
  "Rozwój" Sp. z o.o.
  Blok Wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny o powtarzalnych segmentach, wyróżniający się wybitnie prostą formą.
  Zdjęcie nr 3
  Zdjęcie nr 4
  Budynki / blok Blok nr 34

  Blok nr 1-7
  Dom szeregowy
  Szeregowiec
  Dom, którego dwie ściany zewnętrzne przylegają do sąsiednich budynków, dwie stanowią przednią (wejściową) i tylną elewację. Budynki szeregowe tworzą ciągi od trzech do kilkunastu obiektów. Domem szeregowym nie jest dom typu "bliźniak".
  Zdjęcie nr 5
  Zdjęcie nr 6
  Budynki / dom szeregowy Dom szeregowy nr 19-27

  Szeregowiec nr 4-12
  Dom Budynek przeznaczony do celów mieszkalnych, jednorodzinny lub wielorodzinny. W portau do tej kategorii zaliczamy również dom typu "bliźniak".
  Zdjęcie nr 7
  Zdjęcie nr 8
  Budynki / dom wolnostojący Dom nr 2
  Dom nr 10-11
  Kamienica Miejski budynek mieszkalny, murowany z cegły lub kamienia, przynajmniej jednopiętrowy. Kamienicą określa się zazwyczaj budynek stojący w zwartym szeregu innych domów. Jeśli tak nie jest, to kamienica odróżnia się brakiem dużych okien na jednej z jej ścian (jest to związane z tym, że podczas budowy przewidywano w tym miejscu inny budynek lub taki budynek istniał, ale został wyburzony).
  Zdjęcie nr 9
  Zdjęcie nr 10
  Budynki / kamienica Kamienica nr 8
  Wieżowiec
  Punktowiec
  Na potrzeby tego portalu przyjmujemy, że wieżowiec to wysoki (wykraczający ponad sąsiednią zabudowę) budynek. Za wieżowiec można uznać wysoki (ośmiokondygnacyjny lub wyższy) blok mieszkalny jedno- lub dwuklatkowy. Nie są wieżowcami wysokie bloki mieszkalne w skupisku, wyróżniające się prostą formą o powtarzalnym kształcie.
  Zdjęcie nr 11
  Zdjęcie nr 12
  Budynki / wieżowiec Wieżowiec nr 15
  Budynek Tę nazwę wykorzystujemy w sytuacjach ostatecznych, kiedy nie da się zastosować żadnej z wyżej przytoczonych nazw (np. budynek bramny, budynek techniczny, budynek gospodarczy, budynek o nieznanej funkcji).
  Zdjęcie nr 13
  Zdjęcie nr 14
  Budynki / inne Budynek gospodarczy nr 8
  Kładka
  Kładka piesza
  Kładka pieszo-rowerowa
  Jest to rodzaj obiektu inżynierskiego (mostu lub wiaduktu), przeznaczonego dla pieszych i/lub rowerzystów. Kładka może być przerzucona nad ciekiem wodnym, ulicą, drogą, torami.
  Zdjęcie nr 17
  Zdjęcie nr 18
  Komunikacja i transport / kładka Kładka

  Kładka piesza

  Kładka pieszo-rowerowa
  Przepust

  Przepust to budowla zamknięta, przeznaczona do poprowadzenia cieków, szlaków wędrówek dzikich zwierząt, lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi. Przepustem jest budowla o świetle pionowym, czy poziomym nie większym niż 150 cm, lub rura o średnicy większej niż 60 cm, jak również most o rozpiętości poniżej 3 metrów.

  Przepust dopisujemy do drogi kołowej / linii kolejowej i ewentualnie do cieku wodnego, o ile jego założenie jako obiektu uzasadnione jest posiadaną nazwą własną. W nazwie najpierw podajemy nazwę cieku (o ile jest znana), a następnie najbliższą lokalizację względem miejscowości).

  Zdjęcie nr 21

  Zdjęcie nr 22

  Komunikacja i transport / infrastruktura drogowa

  infrastruktura kolejowa

  Przepust (Bożkowski Potok / Gorzuchów)
  Stacja kolejowa Stacja to posterunek ruchu kolejowego, gdzie oprócz torów głównych znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów i manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki (np. Wrocław Brochów, Wrocław Główny). Stacje kolejowe przypisujemy do linii kolejowej oraz miasta lub (jeżeli jest) do dzielnicy. Uwaga! Jeśli w nazwie stacji znajduje się skrót PKP należy zmienić go na "Stacja kolejowa ..."
  Zdjęcie nr 23
  Zdjęcie nr 24
  Komunikacja i transport /
  stacja kolejowa
  Stacja kolejowa Wrocław Główny

  Stacja kolejowa Wałbrzych Miasto
  Przystanek kolejowy / Ładownia kolejowa Miejsce na szlaku kolejowym, w którym zatrzymują się wyznaczone pociągi pasażerskie i towarowe w przypadku ładowni. Z reguły na przystanku nie znajdują się urządzenia kierowania ruchem kolejowym. Przystanek kolejowy przypisujemy do linii kolejowej oraz do miejscowości (nie przypisujemy przystanku do adresu!). Część przystanków i stacji jest zdegradowana do funkcji ładowni kolejowej bez obsługi ruchu pasażerskiego, co także powinno znaleźć ślad w nazwie obiektu.  Uwaga! Jeśli w nazwie przystanku znajduje się skrót PKP należy zmienić go na "Przystanek kolejowy ..."
  Zdjęcie nr 25
  Zdjęcie nr 26
  Komunikacja i transport /
  stacja kolejowa

  Przystanek kolejowy Chwalim

  Ładownia kolejowa Doboszowice (d. stacja)

  Dworzec

  Dworzec to budynek wraz z infrastrukturą służącą obsłudze ruchu osobowego i towarowego. Dworzec to nie jest stacja kolejowa! Dworzec jest elementem stacji. Dworzec przypisujemy do stacji kolejowej oraz do właściwego adresu (miasto, ulica, nr).

  Uwaga! Przy dylemacie czy zdjęcie przypisać do stacji czy do dworca - kryterium jest takie, że jak jest widok dworca od frontu, wnętrz dworca, detali - zdjęcie jest dopisane do dworca. Jeśli natomiast zdjęcie przedstawia dworzec od peronów, gdzie widać wiaty, sygnalizację, infrastrukturę - zdjęcie przypisujemy raczej do stacji, ewentualnie do innych wydzielonych w osobnym obiekcie składników infrastruktury kolejowej (perony i torowiska, nastawnie, itp.).

  Zdjęcie nr 27
  Zdjęcie nr 28
  Komunikacja i transport /
  dworzec kolejowy

  Dworzec kolejowy Wałbrzych Miasto

  (nie stosujemy nazwy Dworzec PKP...)

  Wyjątek stanowią nazwy dworców wrocławskich: Marchijskiego, Świebodzkiego, Nadodrze i Głównego - są to nazwy utarte, własne.

  Most / Wiadukt / Estakada

  Most służy do zapewnienia komunikacji nad przeszkodą wodną. 

  Wiadukt jest obiektem mostowym pozwalającym na pokonanie górą każdej przeszkody jak: dolina, wąwóz, inna droga, tory - z wyłączeniem przeszkody wodnej. Dawniej używano nazwy wiadukt jeśli na dnie doliny czy wąwozu znajdował się ciek wodny.

  Estakada - budowla mostowa której celem jest podniesienie niwelety drogi/torowiska ponad istniejący teren (np.w celu wprowadzenia skrzyżowań bezkolizyjnych). Charakteryzuje się znaczną długością i wykorzystaniem konstrukcji wsporczych bez nasypu.

  W nazwie mostu podajemy najpierw nazwę cieku wodnego, a potem miejscowość, ewentualnie stykające się na moście drogi (ulice)

  W nazwie wiaduktu podajemy najpierw miejscowość, a potem drogę biegnącą górą, a następnie drogę poprowadzoną dołem. W przypadku gdy jest krzyżowanie z linią kolejową stosujemy skrót z numerem linii wg systematyki PLK SA (np. LK 274 - dla linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec) wymienione w obiekcie Linie kolejowe . 

     

  Komunikacja i transport / most

  ---

  Komunikacja i transport / wiadukt, estakada

  Most drogowy (rz. Biała Lądecka / Krosnowice - Pilcz) 

  Most kolejowy (rz. Widawa / Wrocław - Psie Pole)

  ----

  Wiadukt drogowy (Wrocław - Sobieskiego / Dobroszycka)

  Wiadukt kolejowy (Milicz / LK 281 - ul. Kolejowa)

 

1'. STATUS / ZMIANA FUNKCJI OBIEKTÓW (Zmiana we własnych obiektach, bądź po udostępnieniu uprawnień przez administrację strony)

 1. Podczas tworzenia (formatka NOWY OBIEKT) lub edycji obiektu (EDYCJA OBIEKTU) należy określić lub zaktualizować jego status wybierając w polu "Istnieje" jeden z dostępnych statusów: ISTNIEJE - funkcja zgodna z nazwą obiektu; NIE ISTNIEJE - fizycznie nie ma obiektu, bądź funkcja jaką pełnił obiekt została zapomniana, lub czas wydarzenia dawno przeminął; ISTNIEJE CZĘŚCIOWO - nastąpiła zmiana funkcji obiektu w wyniku degragacji (np. zamknięcie fabryki, przemianowanie stacji kolejowej na przystanek), lub w wyniku uszkodzenia, bądź częściowej rozbiórki jednak w celu zachowania obiektu (np. rozebrane, nieczynne torowisko, rozebrany budynek w całym folwarku itp.); DO ROZBIÓRKI - losy budowli są przesądzone; W BUDOWIE - dla obiektów w budowie i odbudowie - w takim przypadku wymagane jest utworzenie osobnego podobiektu w kategorii "Wydarzenie" wg schematu nazwy "Data rozpoczęcia - Planowana data zakończenia Nazwa inwestycji" np: "2016 - 2017 Remont i przebudowa dworca kolejowego Wałbrzych Szczawienko"
 2. Niezależnie od powyższego, w przypadku zmiany statusu lub zmiany funkcji obiektu, w nazwie obiektu tworzymy stosowny dopisek: ... (nie istnieje) - kiedy obiekt/miejscowość fizycznie nie istnieje i nie ma żadnych szans na jego odtworzenie, lub ... (ruina /ruiny/) kiedy obiekt (zamek, pałac, fabryka) jest w trwałej ruinie,  lub ... (dawny /dawna, dawne/) jeśli obiekt zmienił trwale funkcję np. Cmentarz (dawny) - obecnie jest to park, skwer, zieleniec; Folwark (dawny) - pełnił taką funkcję ale jest obecnie opuszczony, nieużytkowany; Trafostacja (dawna) - transformator zlikwidowany, została wieżyczka bez żadnej funkcji; Wieża widokowa (dawna) - zamknięta, częściowo rozebrana, bez schodów itd. Dopuszcza się możliwość wskazania w opisie jaką funkcję pełnił dawniej obiekt - wg schematu Funkcja obecna (d. funkcja poprzednia) np. Ładownia kolejowa ... (d. stacja), czy np. Dom mieszkalny (d. gospoda).  W przypadku obiektów, które przejściowo zostały wyłączone z użytkowania, ale istnieje możliwość przywrócenia funkcji pierwotnej (np. przystanek kolejowy, lądowisko, kładka, skocznia, wieża widokowa - z przyczyn ekonomicznych, bądź bezpieczeństwa) należy umieścić dopisek ... (nieczynny /nieczynna/) - należy jednak zadbać o wyjaśnienie statusu obiektu w opisie i okresowo weryfikować tenże status.
 3. W przypadku wątpliwości najlepiej kierować się zdrowym rozsądkiem i skonsultować zmiany z administracją strony.

2. ZNACZNIKI NA MAPIE (Funkcja dla doświadczonych użytkowników - o jej udostępnieniu decyduje administracja strony)

 1. Dodając nowy obiekt i znając jego lokalizację dodajemy jednocześnie znacznik na mapie.
 2. Znacznik dodajemy w trybie "Satelita". Wyjątek stanowią te obszary, dla których w trybie "Satelita" obraz jest niewyraźny (rozmazany) - wówczas znacznik dodajemy w trybie "Mapa".
 3. Sugerowane wartości znaczników są następujące:

  Rodzaj obiektu Wartość znacznika
  Minimalna (min) Standardowa (zoom) Maksymalna (max)

  Miasto

  10 12 14

  Wieś

  11 14 17

  Dzielnica / Przysiółek

  12 14 18

  Obiekty fizjograficzne 

  (góry, przełęcze, lasy)

  14 17-18 20

  Pozostałe obiekty

  16 17-18 20

3. ZNACZNIKI NA ZDJĘCIACH

 1. Znaczniki głównie są przeznaczone dla zdjęć z dużą ilością obiektów (zdjęcia lotnicze, panoramy, pierzeja rynkowa, większy fragment ulicy/placu). Dodawnie ich na fotografię gdzie widać 2-3 domy mija się z celem. Prosta zasada jest taka - jeśli obiekt na zdjęciu zajmuje mniej niż 30% kadru można zamiast przypisań do obiektu dodać znacznik.
 2. Nie dodajemy znaczników na fotografię lub pocztówkę jeśli przypisaliśmy ją bezpośrednio do obiektu. Tworzy to niepotrzebne podwójne przypisanie.

4. ZASADY PISOWNI

 1. Opisy zdjęć, komentarze, zdania w artykułach rozpoczynamy wielką literą, a kończymy kropką (ta zasada nie dotyczy ocen opisowych, np. super, świetnie, za ciemne, brak ostrości, itp.).
 2. Po skrócie "nr" w mianowniku i bierniku nie stawiamy kropki, np. "Dom nr 8" (dobrze) - "Dom nr. 8" (źle). Ale np. "Nie mogłem znaleźć tabliczki z nr. tego domu" jest poprawne.
 3. Po znakach oddzielających (kropka, przecinek, średnik) stawiamy spację. (Uwaga! Spacji nie stawiamy przed znakiem oddzielającym!).
 4. Po dodaniu zdjęcia sprawdzamy podpis i - w przypadku zauważenia błędów lub braków - od razu dokonujemy niezbędnych poprawek (w polu edycji zdjęcia).
 5. Słowo "dawny" w nazwie obiektu piszemy w nawiasie okrągłym (dawny).
 6. Nazwy nieformalne ("zerwany" most), pospolite (grobowiec "Piramida"), bądź nazwy niemieckie nie mające odpowiednika w języku polskim (np. nazwy przedwojennych restauracji/schronisk) piszemy w cudzysłowiu.
 7. Nazwy własne zakładów pracy (np. DOFAMA-THIES), obiektów hotelowo-gastronomicznych (np. Hotel SUDETY) możemy pisać również KAPITALIKAMI, jednak w tym przypadku należy ograniczyć się do wyróżnienia nazw maksymalnie dwuczłonowych.

5. DODAWANIE ZDJĘĆ NA PODMIANĘ

 1. W związku ze zwiększeniem w lipcu 2011 dopuszczalnych rozmiarów zdjęć zachowujemy umiar w podmianie zdjęć pochodzących z aukcji internetowych. Bardzo często zbyt mały obecnie rozmiar zdjęcia wynika właśnie z poprzednich uwarunkowań a nie z braku skanu odpowiedniej wielkości.
 2. Zdjęcia na podmianę dodajemy tylko w przypadkach wyraźnie lepszej jakości niż obecne dotychczas na stronie. Unikamy wstawiania skanów słabej jakości już wstawionych na stronie, na siłę powiększonych do obecnie obowiązujących rozmiarów.
 3. Informację o dodaniu lepszego jakościowo zdjęcia/skanu (tzw. dubel) piszemy jako komentarz pod gorszym zdjęciem podając tam jednocześnie link do lepszego.
 4. W opisie lepszego jakościowo zdjęcia/skanu umieszczamy taką lub podobną formułkę: "Pierwotnie dodał (kto) w roku (rok), odsłon (ilość)", np. "Pierwotnie dodał Petroniusz w roku 2010, odsłon 1103"; Ten opis wstawiamy w przypadku, gdy gorsze podmieniane zdjęcie ma więcej odsłon niż 1000 (duże miasta), 500 (mniejsze miasta), 250 (wsie, miasteczka).

6. ZDJĘCIA LOTNICZE

 1. Zdjęcia wykonane "z lotu ptaka" dodajemy do obiektu o nazwie "Zdjęcia lotnicze" lub podobnej. W przypadku braku takiego obiektu zakładamy go.


7. WIDOKÓWKI WIELOPOLOWE

 1. Widokówki 2, 3, 4-polowe przypisujemy do obiektów, które są na nich przedstawione.
 2. Widokówki zawierające 5 i więcej pól prezentujących różne miejsca/obiekty przypisujemy do miejscowości (dzielnicy). Poszczególne pola możemy opisać znacznikami odsyłającymi do konkretnych obiektów.
 3. W niektórych miejscowościach założone są obiekty "Widokówki z ..." (lub podobne) - w takim przypadku widokówki z czterema i więcej polami można dodawać do nich (zamiast ogólnie do miejscowości/dzielnicy).


8. SPRAWY RÓŻNE

 1. Jeżeli opis obiektu został w całości lub częściowo skopiowany z innego źródła zawsze je wskazujemy na końcu opisu. Jeżeli jesteśmy autorem opisu podpisujemy go swoim nickiem ze wskazaniem źródła (źródeł), na których się opieraliśmy przy jego pisaniu.
 2. Zmieniając przypisanie zdjęcia np. po odgadnięciu z niezidentyfikowanych, pamiętamy o zmianie opisu zdjęcia. Jeżeli obiekt na zdjęciu niezidentyfikowanym rozpoznaje inny użytkownik, informuje o tym wstawiając pod zdjęciem komentarz informacyjny.
 3. Zachowujemy umiar przy wstawianiu zdjęć współczesnych tablic informacyjnych, dbając jednocześnie o czytelność zdjęcia i odpowiednią jakość (kadrowanie en face, bez refleksów świetlnych, z wypełnieniem kadru treścią tablicy).

 

Wszelkie uwagi, sugestie, propozycje, pytania ze strony użytkowników są mile widziane.

Materiał przygotowali administratorzy. 


/
/ 1 /